Vill du ha rätt,
eller vill du lyckas? 

Det finns tusentals böcker om ledarskap. Men i våra ögon kan ingen läsa sig till ett bättre ledarskap. Det handlar om träning och åter träning. Kleiner & Kedjas program LYCKAT LEDARSKAP är en fördjupad modell av Försvarshögskolans ledarskapsutbildning UL.

Kleiner & Kedjas program hålls företagsinternt och anpassas till er verksamhet, värdegrund, vision och vardag. Teori omsätts i praktik. Vi utvecklar, nyfiket utforskar och förädlar deltagarnas personliga ledarskap genom att jobba med konkreta dilemman, konflikter och situationer. Därigenom kan ni bygga ett gemensamt förhållningssätt, baserat på ett tydligt och föredömligt ledarskap.

Läs mer >

 

Dilemmafilmer

Scener ur ett ledarskap #1

Brita Lange är en duktig medarbetare, men skapar ett stort problem för kollegerna. Hon luktar svett. Hur ska du som ledare ta upp känsliga frågor, som leder till förändring utan att såra någon.

Scener ur ett ledarskap #2

Henrik 27, levererar resultat och är enormt omtyckt av kunderna. Problemet är hans attityd mot kollegorna på jobbet. Henrik uppträder ofta arrogant och nedlåtande mot sin omgivning. Som chef får du mer och mer kritik från medarbetare som inte orkar med hans attityd. Varenda varningslampa blinkar.

Scener ur ett ledarskap #3

Här har vi Lennart 63 år. Allt som är nytt känns som ett hot för Lennart. Han är värdelös på ny teknik och vägrar att jobba digitalt. Situationen är ohållbar och du står inför ett faktum, Lennarts agerande drar ner energin på övriga medarbetare och bromsar arbetsflödet. Du är hans chef.