Vägen till ett
lyckat ledarskap

Syftet med programmet Lyckat ledarskap är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap och göra det tillsammans med andra i din organisation. 

Programmet hålls företagsinternt eftersom vi vet att det gör skillnad. Att ni, tillsammans, inte bara utbildas utan också får möjlighet att plocka in er verklighet i rummet; reflektera över er värdegrund, ert ledarskap, ert medarbetarskap och jobba med era vardagsdilemman. Ni skapar då ett gemensamt förhållningssätt, språk och ledarskap. Er värdegrund omsätts i konkret handling. Som ledare får du en tydlig bekräftelse både på vad som fungerar bra och vad som bör förbättras för att verksamheten och medarbetarna ska kunna vidareutvecklas.

Räcker inte UL?

Med grundutbildningen i UL kommer du långt. Med ett längre ledarskapsprogram baserat på UL kommer du längre. Vi vet att det är lättare sagt än gjort att ändra beteenden. Därför har vi, utifrån vår erfarenhet och kunskap, byggt ut det klassiska UL-programmet med ett antal viktiga delar, som vi vet att ledare behöver i sin vardag. Därutöver kan ni, om ni vill, bygga på med olika tilläggsmoduler, baserade på just er verksamhet och era behov. 


Klicka och titta på våra filmer ”Scener ur ett ledarskap”!