Vad är UL?

UL – Utvecklande Ledarskap – är en ledarskapsutbildning framtagen av Försvarshögskolan. Den är baserad på internationella teorier och svenska forskningsresultat. Utmärkande för UL är att resultatet tydligt står i centrum och att ledaren, genom specifika ledarbeteenden, bidrar till att medarbetarna lyckas uppnå uppsatta mål.

En utvecklande ledare förstår och agerar utifrån att varje individ och varje situation är unik. Ledaren gör en personlig förflyttning, från att vilja ha rätt till att bestämma sig för att lyckas. Vi har valt UL som grunden i vårt program Lyckat ledarskap. Varför?

  1. Det är den ledarskapsutbildning som visat på störst effekt.
  2. Den är konkret och praktisk. 
  3. Den kan appliceras på alla situationer och personer.
  4. Den är effektiv också när det gäller att leda yngre generationer.

Tre kännetecken för ett utvecklande och lyckat ledarskap.