Referenser

”Handledarna har en rogivande och välkomnande framtoning som gör det lätt att slappna av, känna tillit i utbildningssituationen och snabbt komma in på rätt spår. De har även förmågan att hålla en mycket bra balans mellan kunskapsgivande lärare/auktoritet och personlig medvandrare som reflekterar, gläds och arbetar tillsammans med gruppen genom hela programmet.”
— Mikael Härdig, Migrationsverket
”Syftet har varit att finna arbetsformer för ledningsgruppen respektive att med trygghet och tillit som grund stärka nyutnämnda ledares självförtroende och självkänsla i sin nya roll med arbetsgivaransvar. Min uppfattning är att Pia och Helena är synnerligen professionella och har hög kompetens. De har ett behagligt sätt och förmågan att få kursdeltagarna att känna sig sedda. Vad jag särskilt uppskattat är att deltagarna har fått arbete fram styrdokument, riktlinjer och handlingsplaner som är anpassade till vår verksamhet.”
— Pia Johansson, lagman och domstolschef Halmstads Tingsrätt
”Vårt samarbete har varit väldigt lyckat, mycket tack vare deras förmåga att se både organisationens och individens behov. Vi i ledningsgruppen har på ett förtroendeingivande och professionellt sätt vägletts till att se våra olikheter som gruppens styrka och har därigenom kunnat hitta en bra struktur för vårt arbete. Även värderingsarbetet för hela personalen har bidragit till vårt goda resultat.”
— Ulf Larsson, fd VD Junibacken
Vi möttes av lyhörda och fokuserade handledare, med förmågan att samtidigt se både processen och gruppen. Deras tydlighet och värme gjorde inlärningen lätt och samtidigt djup. Kombinationen av teori och praktiska exempel gör det även enklare att transferera kunskapen i vår vardag.
— Stefanie Kniepmeyer, Familjecoach Västerviks Familjestödsverksamhet
Pia och Helena lyckades skapa en atmosfär av gemenskap, öppenhet och tillit i gruppen. Tack vare dem har jag kunnat utveckla mig själv och stärkt mitt självförtroende i rollen som ledare.
— Said Mousavi, Kvalitetschef Utvecklingsavdelningen Omsorgs- och välfärdssektor Värmdö kommun
” För mig blev det ett kreativt klimat, med Pia och Helena som handledare. Deras personligheter kompletterade varandra, vilket fick mig att känna mig trygg i processen av personlig utveckling. Den ena gav mig en ”puff att våga hoppa, den andra tog tryggt emot mig”
— Eva-Lill Giesecke, HR konsult Arbetslivs Resurs